Agency Facebook là gì?

Agency Facebook là gì?

Agency Facebook là Đối tác kinh doanh của Facebook đại diện cho thương hiệu hoặc doanh nghiệp khác để thay mặt Facebook quản lý các chiến dịch quảng cáo mà bạn khởi tạo.

Khi trở thành Agency Facebook, bạn có thể mở khóa huy hiệu Đối tác kinh doanh của Facebook để hiển thị huy hiệu đó trên tài liệu hỗ trợ marketing của mình, được ghi nhận vào Danh mục đối tác của Facebook.

Bạn sẽ nhận được lợi ích từ việc xuất hiện thường xuyên hơn trước những khách hàng tiềm năng,

Đồng thời bạn nhận nhiều lợi ích khác như: Cổng support riêng khi gặp sự cố,  dịch vụ hỗ trợ cao cấp, nguồn lực nâng cao dành riêng cho Agency và hàng loạt khóa đào tạo để phát triển năng lực của mình cụ thể:

Về công cụ quản lý quảng cáo:

Hiểu rõ và cải thiện hiệu quả chiến dịch Quảng cáo Facebook bằng các công cụ phân tích, nội dung đề xuất và báo cáo – tất cả đều dễ dàng tiếp cận qua Kho kiến thức dành cho Agency được cập nhật thường xuyên.

Đào tạo nâng cao kiến thức quảng cáo:

Agency Facebook được trau dồi kiến thức với nhóm các chương trình đào tạo nâng cao và công cụ học hỏi dành riêng cho Agency do đội ngũ huấn luyện Blueprint cung cấp.

Cổng hỗ trợ riêng nhanh chóng hiệu quả hơn:

Nhận hỗ trợ bổ sung dưới hình thức tư vấn và trò chuyện riêng.

Tham gia sự kiện do Facebook tổ chức:

Tham gia các chương trình đào tạo, EXPO Đối tác agency và những sự kiện độc quyền khác trên mạng để tiếp sức cho doanh nghiệp gặt hái thành công.

Điều kiện để trở thành đồi tác Kinh doanh của Facebook

Để trở thành Đối tác kinh doanh của Facebook có huy hiệu

, Agency phải được đánh giá trên nhiều tiêu chí kết hợp:

1. Hạn mức về chi tiêu

Chi tiêu quảng cáo tối thiểu $10.000 trong 180 ngày.

2. Khu vực được hỗ trợ

Có trụ sở tại thị trường được hỗ trợ.

3. Quản lý trang (Fanpage) quảng cáo

Trình quản lý quảng cáo phải kết nối với ít nhất 10 trang Facebook, mỗi trang có mức chi tiêu quảng cáo tối thiểu là $100 trong 90 ngày gần nhất.

4. Tuân thủ chính sách quảng cáo

Các chiến Dịch quảng cáo phải tuân thủ chính sách quảng cáo của Facebook

 

Tin Liên Quan