Chính sách của Facebook đối với nhà quảng cáo

Mỗi nền tảng mạng xã hội đều có những chính sách quảng cáo riêng và Facebook cũng không ngoại lệ. 

Trước khi triển khai bất cứ chiến dịch Ads nào bạn cũng nên tìm hiểu kỹ các thông tin chính sách quảng cáo Facebook để tránh tình trạng chiến dịch quảng cáo không được duyệt. Hay thậm chí tài khoản quảng cáo của bạn sẽ bị vô hiệu hoá

NGUYÊN TẮC QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK

Triết lý về quảng cáo

Tại Facebook, chúng tôi tin rằng quảng cáo cần góp phần tạo nên trải nghiệm chung của người dùng và phù hợp với trải nghiệm đó. Quảng cáo tốt nhất là quảng cáo được điều chỉnh cho từng cá nhân dựa trên cách tương tác và liên kết của họ và bạn bè của họ với các nhãn hiệu, nghệ sỹ và doanh nghiệp mà họ quan tâm.

Các nguyên tắc này không phải là tư vấn về mặt pháp lý và việc tuân theo các nguyên tắc này không nhất thiết cấu thành sự tuân thủ pháp lý. Nhà quảng cáo có trách nhiệm đảm bảo quảng cáo của họ tuân thủ tất cả các luật, quy chế và quy định hiện hành.

Bạn có thể tìm thêm ví dụ và giải thích về chính sách của chúng tôi trong Trung tâm trợ giúp.

I. Thông tin chung

A. Nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi bao gồm các tiêu chí về nội dung quảng cáo, tiêu chuẩn cộng đồng và các yêu cầu có thể áp dụng khác.

B. Nguyên tắc quảng cáo cũng như Chính sách sử dụng dữ liệu và Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của chúng tôi áp dụng cho tất cả quảng cáo và nội dung thương mại (“quảng cáo”) do Facebook phân phối hoặc xuất hiện trên Facebook (bao gồm cả quảng cáo được mua theo Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn AAAA/IAB).

C. Quảng cáo xuất hiện trong các ứng dụng trên Nền tảng Facebook phải tuân thủ tất cả các Chính sách nền tảng của Facebook bổ sung.

D. Quảng cáo được tạo thông qua bài viết trên Trang và quảng cáo quảng bá cá cược, cuộc thi hoặc ưu đãi cũng phải tuân thủ Điều khoản của Trang.

E. Quảng cáo không được chứa luận điệu hoặc nội dung sai lệch, lừa dối, gian lận hoặc dễ gây nhầm lẫn.

F. Bạn không được quản lý nhiều nhà quảng cáo hoặc khách hàng thông qua một tài khoản quảng cáo duy nhất và không được thay đổi nhà quảng cáo hoặc khách hàng được liên kết với tài khoản quảng cáo đã thiết lập.

G. Nếu bạn sử dụng đối tượng tùy chỉnh, bạn phải tuân thủ Điều khoản về đối tượng tùy chỉnh.

II.    Dữ liệu và quyền riêng tư

A. Tổ chức không đại diện cho nhà quảng cáo trên Facebook không được nhận hoặc sử dụng dữ liệu được thu thập, bắt nguồn hoặc lấy được từ hoặc liên quan đến quảng cáo trên Facebook, bao gồm việc phân phối quảng cáo của Facebook và tương tác của người dùng Facebook với quảng cáo mà Facebook phân phối (ví dụ như thông tin bắt nguồn từ các tiêu chí nhắm mục tiêu) (“Dữ liệu quảng cáo trên Facebook”).

B. Bạn không được sử dụng dữ liệu quảng cáo trên Facebook cho bất kỳ mục đích nào (bao gồm điều chỉnh nhắm mục tiêu, kết hợp dữ liệu trên nhiều chiến dịch của các nhà quảng cáo hoặc cho phép đi kèm hay chuyển hướng với thẻ), ngoại trừ trên cơ sở tổng hợp và ẩn danh để đánh giá hoạt động và hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên Facebook của bạn. Bạn không được sử dụng dữ liệu quảng cáo trên Facebook trong bất cứ trường hợp nào, bao gồm các tiêu chí nhắm mục tiêu cho quảng cáo trên Facebook, để xây dựng hoặc bổ sung hồ sơ người dùng, bao gồm cả các hồ sơ liên quan đến bất kỳ mã nhận dạng thiết bị di động nào hoặc mã nhận dạng duy nhất khác xác định bất kỳ người dùng, trình duyệt, máy tính hoặc thiết bị cụ thể nào.

C. Bạn có thể sử dụng thông tin mà người dùng cung cấp trực tiếp cho bạn nếu bạn đã đưa ra thông báo rõ ràng cho người dùng và có được sự đồng ý của họ và tuân thủ tất cả luật cũng như nguyên tắc ngành hiện hành.

D. Bạn không được truyền hay bán, dù trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ dữ liệu nào cho, hoặc sử dụng dữ liệu đó liên quan đến bất kỳ mạng quảng cáo, trao đổi quảng cáo, nhà môi giới dữ liệu hoặc bên nào khác không phải là đại diện của nhà quảng cáo và các chiến dịch quảng cáo trên Facebook của nhà quảng cáo.

Gián tiếp ở đây có nghĩa là bạn không thể, ví dụ như truyền dữ liệu cho một bên thứ ba mà bên này sau đó sẽ truyền dữ liệu cho một mạng quảng cáo.

III.Nội dung và định vị quảng cáo

Tất cả các thành phần của quảng cáo, bao gồm mọi văn bản, hình ảnh hoặc phương tiện khác, phải liên quan và phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được cung cấp và đối tượng sẽ xem quảng cáo.

Quảng cáo không được chứa hình động flash hoặc âm thanh có thể phát tự động mà không cần đến thao tác của người dùng hoặc lan rộng trong Facebook sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo đó.

Quảng cáo không được định vị sản phẩm hoặc dịch vụ theo cách khiêu dâm. Quảng cáo không được chứa nội dung khai thác chương trình nghị sự chính trị hoặc các vấn đề “nóng” cho mục đích thương mại.

Ngoài ra, văn bản trong quảng cáo phải đúng ngữ pháp và việc sử dụng tất cả các ký hiệu, số hoặc chữ cái phải phù hợp với ý nghĩa chính xác của ký hiệu đó.

A.Độ chính xác

Quảng cáo phải thể hiện rõ công ty, sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu đang được quảng cáo. Sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo trong mẫu quảng cáo phải được thể hiện rõ trên trang đích và trang web đích không được cung cấp hay liên kết đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào bị cấm nào. Ngoài ra, quảng cáo không được gợi ý mối liên quan sai lệch đến các ưu đãi chung.

B.Thuộc tính

Quảng cáo không được khẳng định hay ngụ ý, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù trong nội dung quảng cáo hay bằng cách nhắm mục tiêu, về đặc điểm cá nhân của người dùng trong các vấn đề sau:

i. Chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc;

ii. Tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học;

iii. Độ tuổi;

iv. Khuynh hướng tình dục hoặc đời sống tình dục;

v. Giới tính;

vi. Tình trạng khuyết tật hoặc bệnh lý (bao gồm sức khỏe thể chất hoặc tinh thần);

vii. Tình trạng hoặc thông tin tài chính;

viii. Tư cách thành viên trong công đoàn;

ix. Hồ sơ phạm tội và

x. Tên.

C. Trang web đích

Quảng cáo phải hướng tới một trang đích đang hoạt động không ảnh hưởng đến khả năng điều hướng khỏi trang đích của người dùng.

D. Hình ảnh

Quảng cáo và các tin được tài trợ trong Bảng tin không được chứa hình ảnh có văn bản chiếm hơn 20%.

E. Nhắm mục tiêu

Quảng cáo phải luôn áp dụng tiêu chí nhắm mục tiêu phù hợp và không được sử dụng tiêu chí nhắm mục tiêu để kích động người dùng.

Quảng cáo cho hàng hóa và dịch vụ bị kiểm soát (ví dụ: đồ uống có cồn và đánh bạc) phải tuân theo tất cả các luật, quy định và quy tắc ngành hiện hành.

Yêu cầu cụ thể đối với dịch vụ hẹn hò, đồ uống có cồn, đánh bạc, phương tiện tránh thai và dịch vụ thuê bao phải tuân theo các yêu cầu liệt kê tại Trung tâm trợ giúp trong các phần nội dung áp dụng.

IV. Nội dung quảng cáo

Nhà quảng cáo phải đảm bảo quảng cáo của họ tuân thủ tất cả các luật, quy định và nguyên tắc hiện hành. Mọi luận điệu trong quảng cáo phải được chứng minh thỏa đáng. Quảng cáo không được xúc phạm người dùng.

Quảng cáo và mọi ưu đãi được quảng bá trong quảng cáo không được sai lệch, dễ gây nhầm lẫn, lừa dối hoặc có chứa spam. Quảng cáo không được chứa hoặc quảng bá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ phi pháp.

Quảng cáo không được vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Quảng cáo video cho các sản phẩm và dịch vụ sức khỏe không được phát tự động. Các nguyên tắc nội dung cụ thể sau sẽ được áp dụng:

A. Sản phẩm dành cho người lớn

Quảng cáo không được quảng bá việc bán hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ dành cho người lớn, bao gồm nhưng không giới hạn ở đồ chơi, video, ấn phẩm, chương trình biểu diễn trực tiếp hoặc sản phẩm kích dục. Quảng cáo về kế hoạch hóa gia đình và tránh thai được cho phép nếu quảng cáo này tuân theo các yêu cầu nhắm mục tiêu phù hợp.

B. Đồ uống có cồn

i. Quảng cáo quảng bá hoặc giới thiệu đồ uống có cồn bị cấm tại các quốc gia sau: Afghanistan, Brunei, Bangladesh, Ai Cập, Gambia, Kuwait, Libya, Na Uy, Pakistan, Nga, Ả Rập Xê Út, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Yemen và bất kỳ khu vực thẩm quyền nào khác mà quảng cáo này bị cấm theo luật.

ii. Tại những nơi được phép, quảng cáo quảng bá hoặc giới thiệu đồ uống có cồn phải: (i) Tuân thủ tất cả luật địa phương hiện hành, các quy tắc ngành, nguyên tắc, giấy phép và phê duyệt bắt buộc hoặc được khuyến nghị và (ii) áp dụng tiêu chí nhắm mục tiêu theo độ tuổi và quốc gia phù hợp với nguyên tắc nhắm mục tiêu của Facebook và luật địa phương hiện hành.

Nếu không thể xác định độ tuổi hoặc quốc gia của người dùng, không được hiển thị quảng cáo cho người dùng đó.

iii. Vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp để được hướng dẫn cụ thể hơn về đồ uống có cồn.

C.Hẹn hò

Không được phép quảng cáo về trình tìm bạn bè người lớn hoặc các trang web hẹn hò có tính khiêu dâm. Những quảng cáo về các dịch vụ hẹn hò trực tuyến khác chỉ được phép khi có sự ủy quyền trước từ Facebook. Những quảng cáo này phải tuân theo các yêu cầu nhắm mục tiêu hẹn hò và tên của sản phẩm hoặc dịch vụ phải được đưa vào văn bản hoặc hình ảnh quảng cáo.

D. Ma túy và thuốc lá

Quảng cáo không được quảng bá hoặc tạo điều kiện cho việc buôn bán hoặc tiêu thụ ma túy hoặc thuốc kích thích, các sản phẩm thuốc lá, đồ dùng để sử dụng ma túy hoặc thuốc lá.

E. Đánh bạc và xổ số

i. Quảng cáo quảng bá hoặc tạo điều kiện cho đánh bạc trực tuyến, các trò chơi kỹ năng hoặc xổ số, bao gồm sòng bạc trực tuyến, cá cược thể thao, bingo hoặc poker, chỉ được phép tại các quốc gia cụ thể với sự cho phép trước từ Facebook.

ii. Hoạt động xổ số do các tổ chức chính phủ điều hành có thể quảng cáo trên Facebook, miễn sao quảng cáo được nhắm mục tiêu phù hợp với luật hiện hành tại khu vực thẩm quyền mà quảng cáo đó sẽ được phân phối và chỉ được nhắm mục tiêu người dùng tại khu vực thẩm quyền cung cấp loại hình xổ số đó.

iii. Quảng cáo quảng bá cho các cơ sở đánh bạc ngoại tuyến, chẳng hạn như các sòng bạc ngoại tuyến, tuân thủ luật và quy định hiện hành, thường sẽ được cho phép nếu quảng cáo được nhắm mục tiêu phù hợp.

iv.Vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp để được hướng dẫn cụ thể hơn về đánh bạc.

F. Dược phẩm và thực phẩm bổ sung

i. Quảng cáo không được quảng bá cho việc bán dược phẩm theo toa. Quảng cáo cho các nhà thuốc trực tuyến bị nghiêm cấm ngoại trừ quảng cáo cho các nhà thuốc được chứng nhận có thể được cho phép khi có phê duyệt trước từ Facebook.

ii. Quảng cáo quảng bá thực phẩm bổ sung dùng để ăn kiêng và bằng thảo dược thường được cho phép, miễn sao các quảng cáo này không quảng bá cho sản phẩm có chứa steroid đồng hóa, chitosan, comfrey, dehydroepiandrosterone, ephedra, hormone sinh trưởng của người, melatonin và bất kỳ sản phẩm phụ nào khác có vẻ không an toàn hoặc đáng ngờ theo quyết định riêng của Facebook.

G. Phần mềm

Quảng cáo không được chứa hoặc liên kết trực tiếp hay gián tiếp đến một trang web có chứa bản tải xuống phần mềm gián điệp/phần mềm độc hại hoặc bất kỳ phần mềm nào dẫn đến trải nghiệm người dùng không mong đợi, dễ gây nhầm lẫn hoặc không đúng đắn, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm:

i. “Truy cập lén” hệ thống của người dùng;

ii. Thực hiện hành động mà người dùng không biết;

iii. Có thể thay đổi, làm hại, vô hiệu hóa hoặc thay thế bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào đã được cài đặt trên máy tính của người dùng mà không có sự cho phép rõ ràng của người dùng;

iv. Được tạo gói dưới dạng thành phần ẩn của phần mềm khác, cho dù là miễn phí hay mất phí bổ sung;

v. Tự động tải xuống mà không có phê duyệt rõ ràng từ trước của Facebook;

vi. Hiển thị hộp thoại tải xuống mà không cần thao tác của người dùng; hoặc

vii. Có thể vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác.

H.Dịch vụ thuê bao

Quảng cáo cho các dịch vụ thuê bao, hoặc quảng cáo quảng bá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm tùy chọn từ chối, gia hạn tự động, các sản phẩm lập hóa đơn chuyển đổi từ miễn phí sang trả phí hoặc tiếp thị di động phải tuân theo các yêu cầu sau:

i. Văn bản quảng cáo phải công bố rõ ràng và cụ thể thành phần thanh toán định kỳ (ví dụ: “thuê bao bắt buộc”).

ii. Trang đích phải:

a. Hiển thị giá và khoảng thời gian thanh toán ở bất kỳ đâu người dùng được nhắc nhập thông tin nhận dạng cá nhân;

b.Bao gồm hộp kiểm đăng ký chưa chọn; và

c. Bao gồm ngôn ngữ thông báo cho người dùng về cách hủy thuê bao hoặc tư cách thành viên của họ.

iii. Mỗi yêu cầu ở trên phải được đặt ở vị trí nổi bật trên trang đích của bạn, theo xác định của riêng Facebook, và phải dễ tìm, dễ đọc và dễ hiểu.

I.Mô hình kinh  doanh không được chấp nhận

Quảng cáo không được quảng bá cho mô hình hoặc hoạt động kinh doanh mà Facebook, theo quyết định riêng của mình, coi là không thể chấp nhận hoặc trái với triết lý quảng cáo chung của Facebook hay bất kỳ luật hiện hành nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mô hình tiếp thị đa cấp hoặc quảng cáo cho các mưu đồ bất chính.

J. Vũ khí và chất nổ

Quảng cáo không được quảng bá cho việc bán hoặc sử dụng vũ khí, đạn dược hoặc chất nổ.

V. Tiêu chuẩn cộng đồng về quảng cáo

Quảng cáo hoặc các loại quảng cáo nhận được nhiều phản hồi tiêu cực của người dùng hoặc bị coi là vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi, đều bị cấm và có thể bị xóa. Trong mọi trường hợp, Facebook bảo lưu quyền xác định, theo quyết định riêng của mình, xem nội dung cụ thể có vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi hay không.

A. Hoạt động phi pháp

Quảng cáo không được cấu thành, tạo điều kiện hoặc quảng bá cho hoạt động phi pháp.

B. Quấy rối

Quảng cáo không được lăng mạ, công kích, quấy rối, bắt nạt, đe dọa, hạ nhục hoặc mạo danh người khác.

C. Ngôn từ kích động thù địch

Quảng cáo không được chứa “ngôn từ kích động thù địch”, bất kể hướng tới một cá nhân hay một nhóm, dựa trên việc thuộc những nhóm nhất định. Các nhóm này bao gồm nhưng không giới hạn ở chủng tộc, giới tính, tín ngưỡng, nguồn gốc quốc gia, thành phần tôn giáo, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục, giới tính hoặc ngôn ngữ.

D. Trẻ vị thành niên

Quảng cáo nhắm mục tiêu đến trẻ vị thành niên không được quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung không phù hợp, phi pháp hoặc không an toàn hay khai thác, gây hiểu lầm hoặc gây áp lực thái quá đối với nhóm tuổi được nhắm mục tiêu.

E. Tình dục/ảnh khỏa thân

Quảng cáo không được chứa nội dung người lớn, bao gồm ảnh khỏa thân, hình vẽ mô tả con người ở tư thế gợi dục hoặc các hoạt động kích dục quá mức.

F. Giá trị chấn động

Quảng cáo không được gây chấn động, giật gân hoặc thiếu tôn trọng hay minh họa hành vi bạo lực.

VI. Giới thiệu đến Facebook

Quảng cáo không được ngầm định sự bảo chứng hoặc cộng tác với Facebook dưới bất kỳ hình thức nào. Quảng cáo liên kết đến nội dung mang nhãn hiệu Facebook (bao gồm Trang, nhóm, sự kiện hoặc các trang web Kết nối) có thể thực hiện dẫn chiếu có giới hạn đến “Facebook” trong văn bản quảng cáo với mục đích làm rõ trang đích của quảng cáo. Tất cả quảng cáo và trang đích khác không được sử dụng bản quyền hoặc thương hiệu của chúng tôi (bao gồm Facebook, logo Facebook và logo hình chữ F, FB, Face, Poke, Book và Wall) hoặc bất kỳ dấu tương tự nào gây nhầm lẫn, trừ khi được cho phép rõ ràng bằng Nguyên tắc sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi hoặc có văn bản cho phép trước của chúng tôi.

VII. Quyền của người khác

Quảng cáo không được chứa nội dung vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, thương hiệu, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc các quyền cá nhân hoặc sở hữu trí tuệ khác.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối, phê duyệt hoặc xóa bỏ mọi quảng cáo vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm các quảng cáo ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của chúng tôi với người dùng hoặc các quảng cáo quảng bá cho nội dung, dịch vụ hoặc hoạt động trái với vị thế cạnh tranh, lợi ích hoặc triết lý quảng cáo của chúng tôi.

Các nguyên tắc này có thể thay đổi bất cứ khi nào.

Đánh giá bài viết