Hiểu về từ khóa để tăng hiệu quả quảng cáo

Từ khóa trong một chiến dịch quảng cáo Google Adwords quyết định đến 60% sự thành công và giá tiền click chuột của chiến dịch đó. Nhưng nhiều người lại chưa hiểu và chưa ứng dụng đúng quy tắc từ khóa nên kết quả của quảng cáo không đạt hiệu quả cao.

Xem thêm:

☞  Quảng cáo Facebook giá rẻ

☞  Quảng cáo facebook hiệu quả

☞  Quảng cáo trên Facebook giá rẻ và hiệu quả

BEEADS sẽ giới thiệu bốn loại đối sánh từ khóa trong chiến dịch quảng cáo Google Adword: Broad Match (từ khóa mở rộng), Phrase Match (từ khóa cụm từ), Exact Match (từ khóa chính xác) , Negative Match (từ khóa phủ định).

tu-khoa-chinh-xac-mo-rong-phu-dinh

1. Từ khóa mở rộng – Broad Match Keyword

Broad Match là thiết lập mặc định cho các từ khóa của bạn khi bắt đầu cài đặt chiến dịch Adwords. Vì vậy, khi bạn gửi một từ khóa mới vào nhóm quảng cáo của bạn mà không có dấu ngoặc kép hoặc dấu ngoặc đơn, nó xuất hiện như một thuật ngữ kết hợp rộng.

Từ khóa dạng Broad Match tiếp cận đối tượng theo dạng rộng và kích hoạt quảng cáo xuất hiện bất cứ khi nào hoặc xuất hiện tương tự trong một truy vấn của người dùng. Điều này có nghĩa là quảng cáo của bạn xuất hiện ngay cả khi:

Các từ khóa khác được kết hợp trong truy vấn.

Không theo thứ tự từ khóa bạn đưa ra.

Các truy vấn tương tự như từ khóa của bạn. Điều này bao gồm các từ khóa số nhiều và đồng nghĩa.

Ví dụ: Đối với từ khóa dạng Broad là Book, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện khi người dùng nhập vào các truy vấn sau đây:

Used book dealer

Secondhand book

Used books

Used book for sale

Used literature

2. Từ khóa cụm từ – Phrase Match Keyword

Từ khóa dạng Pharse Match kích hoạt quảng cáo adwords của bạn xuất hiện cho bất kỳ truy vấn bao gồm các từ khóa hoặc cụm từ trong trình tự chính xác và hình thức mà bạn chỉ định. (Các điều khoản bổ sung trong một truy vấn của người dùng có thể trước hoặc thực hiện theo các cụm từ.)

Pharse Match hạn chế quảng cáo google của bạn hiển thị trên các biến thể của từ khoá không liên quan.Để kích hoạt Pharse Match cho một từ khoá cụ thể, kèm theo nó với dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Sử dụng từ khóa dạng Pharse Match “used book”, quảng cáo của bạn sẽ được xuất hiện với các từ khóa như sau:

tu_khoa_cum_tu

3. Từ khóa chính xác – Exact Match Keyword

Exact Match là phương pháp chính xác nhất để nhắm mục tiêu các từ khóa của bạn. Sử dụng Exact Match khi bạn muốn quảng cáo chỉ xuất hiện trên một truy vấn chính xác phù hợp với từ khóa mà bạn đã chọn.

Không có bất kỳ từ nào, bổ sung hoặc các chữ cái trước, giữa, hoặc sau từ khóa. Để kích hoạt Exact Match cho một từ khóa, đặt nó bên trong dấu ngoặc vuông.

Ví dụ: Sử dụng từ khóa dạng Exact Match [used book], quảng cáo của bạn sẽ được xuất hiện với các từ khóa như sau:

tu-khoa-chinh-xac

4. Từ khóa phủ định – Negative Match Keyword

Negative-matched keywords ngăn chặn quảng cáo adwords của bạn xuất hiện khi việc tìm kiếm bao gồm một từ khóa không liên quan đến quảng cáo của bạn. 

Quảng cáo Google Adwords của bạn sẽ không xuất hiện khi một từ khoá phủ định mà bạn đã chỉ định tồn tại trong truy vấn tìm kiếm của người dùng.Để xác định một từ khoá phủ định, thêm một dấu trừ (-) trước từ khóa hoặc cụm từ bạn muốn loại trừ. Negative Match không hạn chế các từ khóa, càng nhiều cụm từ hay kết hợp chính xác nhất có thể.

Ví dụ: Sử dụng từ khóa dạng Broad Match used book và negative keyword là -collage, quảng cáo của bạn sẽ được xuất hiện với các từ khóa như sau:

tu-khoa-chinh-xac

Đánh giá bài viết