Không còn được chạy thả ga – Facebook giới hạn số lượng quảng cáo cho mỗi trang

Facebook đã bắt đầu giới hạn số lượng mẫu quảng cáo được chạy trên mỗi trang.

Số mẫu quảng cáo được chạy cho mỗi ID Page sẽ dựa trên mức chi tiêu cho Quảng cáo Facebook cao nhất của một tháng trong một năm trước đó.

Facebook đã công bố một sáng kiến ​​mới về số lượng quảng cáo mà các Trang có thể khởi tạo dựa trên mức độ chi tiêu của Trang đó.

Điều đó có nghĩa là dù bạn có bao nhiêu tài khoản quảng cáo đi chăng nữa thì cũng vẫn phải chịu giới hạn về số lượng quảng cáo được khởi tạo cho một trang.

Tại sao phải giới hạn số lượng quảng cáo?

Facebook nhấn mạnh rằng, khối lượng quảng cáo nhiều hơn không có nghĩa là hiệu suất tốt hơn.

Những người chạy quảng cáo hoặc những Công ty Quảng cáo Facebook có thể dễ dàng nhận thấy rằng, một số quảng cáo có lượng hiển thị rất thấp hoặc có khi bị dừng lại ở giai đoạn “Máy học” trong một khoảng thời gian khá lâu.

Facebook đưa ra giải thích rằng, khi bạn chạy quá nhiều chiến dịch Quảng cáo Facebook cho một Trang có thể có đến 40% mẫu quảng cáo không bao giờ thoát khỏi giai đoạn “máy học“.

Điều này cũng có nghĩa là ngân sách của bạn vẫn đang được chi tiêu và sẽ thêm mất nhiều thời gian hơn (hoặc có thể không bao giờ) để tối ưu hóa một chiến dịch thành công.

Việc này sẽ dẫn đến tiêu tốn ngân sách và thời gian của các nhà quảng cáo, các Công ty Quảng cáo Facebook mà không mang lại hiệu quả tương xứng.

Giới hạn số lượng

Facebook sẽ giới hạn số lượng mẫu Quảng cáo Fanpage được chạy cho từng Fanpage vào một trong bốn nhóm.
Quy mô của mỗi nhóm được xác định bởi Fanpage và mức chi tiêu cao nhất trong một tháng nhất định.

Các nhóm dựa trên mức chi tiêu ở năm trước, với mức chi tiêu cao hơn có nghĩa là số lượng quảng cáo có thể chạy sẽ nhiều hơn:
Bảng giới hạn quảng cáo Facebook

Quy mô của nhà quảng cáo

Giới hạn quảng cáo
Trang có quy mô nhỏ đến trung bình (chi phí quảng cáo đến $100.000 vào tháng chi nhiều nhất*) 250 quảng cáo
Trang có quy mô trung bình đến lớn (chi phí quảng cáo đến $1.000.000 vào tháng chi nhiều nhất*) 1.000 quảng cáo
Trang có quy mô lớn hơn (chi phí quảng cáo đến $10.000.000 vào tháng chi nhiều nhất*) 5.000 quảng cáo
Trang có quy mô lớn nhất (chi phí quảng cáo trên $10.000.000 vào tháng chi nhiều nhất*) 20.000 quảng cáo

Các bạn có thể xem Giới hạn quảng cáo của mình còn bao nhiêu tại link: https://www.facebook.com/ads/ad_limits/

Nếu một Trang có nhiều tài khoản quảng cáo, thì cá nhân hoặc đối tác có thể đặt giới hạn để tránh các tài khoản quảng cáo khác nhau sử dụng quá mức giới hạn quảng cáo.

Các tài khoản quảng cáo có thể nhìn thấy giới hạn quảng cáo do Fanpage áp đặt trong phần Giới hạn quảng cáo cho Trang – Ad Limits per Page.

Giới hạn quảng cáo là tổng số những quảng cáo có thể chạy vào bất kỳ thời điểm nào. Tổng số quảng cáo sẽ được tính bằng tất cả những chiến dịch Quảng cáo Facebook đã chạy, đang được xem xét và chưa hoạt động.

Đánh giá bài viết