Ngân sách quảng cáo Facebook từ A đến Z 

1. Ngân sách quảng cáo Facebook là gì?

Ngân sách quảng cáo Facebook là số tiền bạn muốn chi tiêu vào việc hiển thị Quảng cáo Facebook đến khách hàng mục tiêu. 

Ngân sách quảng cáo là gì?

Đây cũng là công cụ để kiểm soát chi phí. Công cụ này giúp kiểm soát tổng chi tiêu cho một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo, giống như cách chiến lược giá thầu giúp kiểm soát chi phí quảng cáo trên mỗi kết quả.

2. Có mấy loại ngân sách quảng cáo Facebook?

Có hai loại ngân sách quảng cáo Facebook:

Bạn có thể lựa chọn đặt ngân sách hàng ngày hoặc ngân sách trọn đời cho chiến dịch

  • Ngân sách hàng ngày: Số tiền trung bình bạn sẵn sàng chi tiêu cho một nhóm quảng cáo mỗi ngày.
  • Ngân sách trọn đời: Số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu trong toàn bộ thời gian chạy nhóm quảng cáo.

3. Ngân sách quảng cáo Facebook được chi tiêu như thế nào?

Dựa vào loại phân phối bạn chọn mà Facebook sẽ có cách chi tiêu khác nhau

Có 2 loại phân phối:

  • Chuẩn
  • Tăng tốc (chỉ dùng cho đặt giá thầu thủ công)

Tuỳ chọn phân phối tăng tốc trong những trường hợp đặc biệt

Phân phối chuẩn: Facebook sẽ chi tiêu ngân sách quảng cáo  của bạn đồng đều trong toàn bộ thời gian của chiến dịch quảng cáo. Tốt nhất bạn nên chọn loại này trong hầu hết các trường hợp.

Phân phối tăng tốc:  Facebook sẽ chi tiêu ngân sách của bạn ở mức nhanh nhất khi đối tượng mục tiêu và giá thầu cho phép. Facebook không quan tâm đến ngày kết thúc của chiến dịch. Mà chỉ cố gắng chi tiêu toàn bộ ngân sách quảng cáo của bạn nhanh nhất có thể. Nghĩa là sẽ ưu tiên tốc độ hơn hiệu quả khi chọn đối tượng và thời điểm để hiển thị quảng cáo.

Ngân sách trọn đời có thể được chi tiêu trong chưa đến một ngày. Ngân sách hàng ngày có thể được chi tiêu chưa đến một giờ và sẽ không chi tiêu thêm cho đến ngày tiếp theo.

Bạn có thể áp dụng hình thức quảng cáo phân phối tăng tốc nếu chiến dịch của bạn quá ngặt nghèo về thời gian.

Ví dụ: Quảng cáo để bán vé cho một đêm nhạc diễn ra ngay tối nay….

4. Ngân sách cho một chiến dịch tối thiểu là bao nhiêu

Ngân sách tối thiểu bạn có thể đặt cho một chiến dịch hay một nhóm quảng cáo là 1$ tương đương ~ 24.000 VNĐ

Ngân sách quảng cáo Facebook tối thiểu là 1 USD

Facebook không giới hạn ngân sách tối đa. Điều nay tuỳ vào giới hạn chi tiêu hàng ngày của tài khoản quảng cáo và khả năng tài chính của bạn

5. Tôi có thể thay đổi ngân sách của mình hay không?

Bạn có thể thay đổi ngân sách quảng cáo Facebook (thêm hoặc bớt) bất kỳ lúc nào. Theo lý thuyết sẽ mất khoảng 15 phút để hệ thống phân phối cập nhật ngân sách mới.

Khi bạn thay đổi ngân sách quảng cáo, giá thầu cũng sẽ được thay đổi. Và Facebook cần thời gian để tối ưu lại việc phân phối quảng cáo của bạn, sao cho hiệu quả nhất.

6. Hiệu quả quảng cáo có bị ảnh hưởng khi ngân sách thay đổi?

Vẫn có ảnh hưởng nhất định và tùy thuộc vào nhóm quảng cáo của bạn đang ở trong tình trạng chi tiêu như thế nào.

Cụ thể:

Nếu nhóm quảng cáo của bạn đang chi tiêu (hoặc có khả năng chi tiêu) hết ngân sách:

  • Tăng ngân sách. Có thể mang lại nhiều kết quả hơn. Nếu bạn tăng cao đến mức Facebook không thể tìm đủ kết quả trong phạm vi hạn chế của bạn, thì ngân sách của bạn có thể không được sử dụng hết (phân phối dưới mức).
  • Giảm ngân sách: Có thể khiến bạn nhận được ít kết quả hơn. Bạn có thể tiếp tục chi tiêu toàn bộ ngân sách.

Nếu nhóm quảng cáo hiện không chi tiêu (hoặc có khả năng không chi tiêu) hết ngân sách: Thì việc thay đổi gần như không mai lại hiệu quả

7. Khi nào Facebook bắt đầu trừ chi phí vào ngân sách quảng cáo?

Facebook chỉ bắt đầu tính phí từ ngân sách nhóm quảng cáo khi quảng cáo bắt đầu được hiển thị, hay có người nhấp vào liên kết.

Có nghĩa là ngay khi quảng cáo của bạn chuyển từ trạng thái: Đang xem xét sang trạng thái Hoạt động thì Facebook bắt đầu tính phí”

Ngay khi quảng cáo hoạt động bạn sẽ bị tính phí

Cơ bản bạn có 2 lựa chọn về cách thức để Facebook tính phí quảng cáo của bạn:

  • Số lần hiển thị
  • Số lần nhấp vào liên kết

Số tiền phải trả cho một kết quả nhất định sẽ được xác định trong đấu giá

8. Có thể ngừng việc tính phí từ Facebook không?

Có thể và bất cứ lúc nào bạn muốn: Bằng cách xoá hoặc tạm dừng chiến dịch, nhóm quảng cáo.

9. Ngân sách có liên quan đến giới hạn chi tiêu của tài khoảng và chiến dịch?

Giới hạn chi tiêu là các biện pháp kiểm soát chi phí, bổ sung cho ngân sách quảng cáo. Giúp kiểm soát tốt hơn và chặc chẽ hơn Chi phí quảng cáo trên Facebook:

Ta sẽ có hai 2 giới hạn chi tiêu sau:

  • Giới hạn chi tiêu chiến dịch 

Khi bạn đạt tới giới hạn chi tiêu đã đặt của chiến dịch, việc phân phối (chi tiêu) sẽ dừng lại đối với tất cả các nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó. Bất kể ngân sách đã chi tiêu cho nhóm quảng cáo nhất định.

  • Giới hạn chi tiêu tài khoản

Tương tự, khi bạn đạt tới giới hạn chi tiêu của tài khoản, việc phân phối (chi tiêu) sẽ dừng lại đối với tất cả các chiến dịch của tài khoản.

Đặt giới hạn ngân sách cấp độ tài khoản giúp bạn quản lý tốt hơn nguồn vốn của mình

 

Giới hạn chi tiêu của tài khoản là tất cả các chiến dịch các nhóm quảng cáo trong tài khoản đó sẽ không chạy quá ngưỡng ngân sách mà người quản trị Tài khoản quảng cáo đã đặt trước.

Xem thêm:

 Bảng giá Quảng cáo Facebook 

Bảng giá quản trị Fanpage

 Quảng cáo Facebook hiệu quả 

Đánh giá bài viết