Những thuật ngữ cơ bản về quảng cáo Facebook bạn nên biết

Tuy không mới nhưng nếu biết ý nghĩa những thuật ngữ trong bài viết này sẽ giúp các bạn đỡ bỡ ngỡ hơn trong quá trình làm Quảng cáo Facebook

Một số từ thông dụng của dân quảng cáo Facebook

  Facebook Ads là gì? Ads là viết tắt của từ Advertising (Quảng cáo) nguyên văn là chạy quảng cáo Facebook

  VPCP là gì? là viết tắt của từ vi phạm chính sách (được tìm kiếm khá nhiều)

Vì sao từ này được tìm kiếm nhiều? Vì dân mình ít khi đọc các chính sách quảng cáo của Facebook. Cứ nghĩ trả tiền là có thể chạy được ngay nên nhiều khi dẫn đến việc tài khoản quảng cáo bị VÔ HIỆU HOÁ hoặc Trang bị CẤM QUẢNG CÁO

  BM là gì? Business Manager, viết tắt là (BM), đây là tài khoản doanh nghiệp kinh doanh để quản lý tài khoản quảng cáo và Fanpage, hiện tại 1 tài khoản doanh nghiệp chỉ tạo được 1 tài khoản quảng cáo và không giới hạn Fanpage.

  BM5 là gì? Là tài khoản doanh nghiệp tạo được 5 tài khoản quảng cáo

  BM30 là gì? Là tài khoản doanh nghiệp tạo được 30 tài khoản quảng cáo

  BM80 là gì? Là tài khoản doanh nghiệp tạo được 80 tài khoản quảng cáo

  BM250 là gì? Là tài khoản doanh nghiệp tạo được 250 tài khoản quảng cáo

  BM2500 là gì? Là tài khoản doanh nghiệp tạo được 2500 tài khoản quảng cáo

  BM50 là gì? là tài khoảng quảng cáo có ngưỡng chi tiêu giới hạn là 50 USD (Đô La Mỹ)/ 1 ngày, xấp xỉ 1,160,200 VND (Việt Nam Đồng)

  BM350 là gì? là tài khoảng quảng cáo có ngưỡng chi tiêu giới hạn là 350 USD (Đô La Mỹ)/ 1 ngày, xấp xỉ 8,160,200 VND (Việt Nam Đồng)

  VOI là gì? tài khoản invoice, tài khoản doanh nghiệp có mức chi tiêu cao từ $20,000 – $40,000/ tháng. Tùy vào độ uy tín của doanh nghiệp mà hạng mức tín dụng trên tài khoản sẽ hạn mức thanh toán khác nhau.

  Chạy chiết khấu: Khi bạn có 100 triệu để chạy quảng cáo nhưng bạn chỉ cần trả 70 triệu cho những người lấy cắp được tài khoản invoice chạy quảng cáo, Mục đích của họ là chạy hết càng nhiều ngân sách ngày càng tốt

  Via là gì? Là tài khoản bị hack từ người dùng thật, nhắc đến hack tài khoản thì VN số hai không ai dám đứng số 1.

Vậy Hack via để làm gì?

Thường thì via bị hack chủ yếu là Via ngoại để phục vụ cho những anh em làm Facebook Ad break, ngoài ra một số via trong nước để dùng tạo tài khoản quảng cáo để tài khoản quảng cáo được sống thọ hơn.

  Via Việt là gì? là tài khoản Facebook cá nhân tạo tại Việt Nam

  Via Ngoại là gì? là tài khỏan Facebook cá nhân tạo bên ngoài Việt Nam

  Via 2FA là gì? là tài khoản Facebook bật xác minh 2 lớp

  Clone là gì? là tài khoản Facebook được tạo ra để spy, spam và tăng like dạo, tăng thành viên các nhóm ….

  Các cấp độ tài khoản quảng cáo Facebook

  Campaign (Chiến dịch)

Ở cấp độ chiến dịch, bạn có thể chọn mục tiêu chiến dịch để tiến hành lên campaign. Lưu ý, Facebook có rất nhiều loại mục tiêu khác nhau dành cho các nhóm khách hàng có hành vi khác nhau.

Vì vậy, hãy cân nhắc khi chọn mục tiêu chiến dịch để mang lại kết quả tốt nhất cho chiến dịch quảng cáo.

  Ad Sets (nhóm quảng cáo)

Ở cấp độ nhóm quảng cáo, bạn có thể tạo một hoặc nhiều nhóm quảng cáo dựa trên hành vi & sở thích cũng như các yếu tố khác mà sau khi chạy quảng cáo, nhà quảng cáo sẽ tìm được ra nhóm winning (nhóm mang lại kết quả mục tiêu tối ưu nhất).

  Ads (quảng cáo)

Ở cấp độ quảng cáo, bạn có thể tạo được một hoặc nhiều mẫu quảng cáo khác nhau trong nhóm quảng cáo, để tìm ra được mẫu quảng cáo có kết quả mục tiêu tốt nhất.

Thuật ngữ trên tài khoản quảng cáo Facebook

  Delivery (phân phối) là gì?

Là trạng thái của một chiến dịch quảng cáo bao gồm (đang hoạt động, chiến dịch: tắt, lỗi trong quảng cáo, đã hoàn tất…).

  Results (kết quả) là gì?

Là số lượt kết quả đạt được dựa trên mục tiêu quảng cáo: tương tác, tin nhắn, chuyển đổi, lượt xem video…..

  Bid Stratery (chiến lược giá thầu) là gì?

Là cách đặt giá thầu trong mỗi mục tiêu quảng cáo, có thể đặt thầu thủ công hoặc đặt giá thầu tự động (dành cho người mới làm quen với quảng cáo Facebook)

  Budget (ngân sách) là gì?

Là ngân sách bạn có thể chi tiêu trong một chiến dịch quảng cáo nhắm mục tiêu (có thể đặt ngân sách ở cấp độ chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo trong chiến dịch).

  PPE (Page Post Engagement) là gì?

Là tùy chọn chiến dịch quảng cáo tăng tương tác cho bài viết trên Fanpage viết tắt là PE hoặc PPE.

  CTW (Click To Web) là gì?

Là tùy chọn chiến dịch quảng cáo tăng số lượt nhấp chuột về trang đích (website) của bạn, viết tắt là Web click (WC) hoặc CTW.

  Facebook Reach (tiếp cận) là gì?

Là số lần quảng cáo tiếp cận đến người dùng trên Facebook (số lượt tiếp cận không bao giờ lớn hơn số lượt hiển thị) trong 1 chiến dịch quảng cáo.

  Impression Facebook là gì?

Là số lần quảng cáo hiển thị đến người dùng trên Facebook (quảng cáo có thể hiển thị nhiền lần đến 1 người dùng, bạn có thể thấy việc ấy thường xuyên nếu hay dùng Facebook).

  Tần suất (Frequency) là gì?

Là số lần lặp lại quảng cáo trên 1 người dùng, công thức tính Impression/ Reach

Vd: Quảng cáo của bạn tiếp cận được 1000 người và số lượt hiển thị quảng cáo là 3900 lần, ta sẽ có tần suất là 3.9. Nếu bạn chạy quảng cáo đến tần suất này thì chắc hẳn bạn nên tắt chiến dịch cú để khởi tạo một chiến dịch quảng cáo mới.

Việc tần suất quảng cáo lặp lại trên 1 lần sẽ gây bội thực cho khách hàng, sẽ làm phản tác dụng của quảng cáo. Vì vậy, con số tần suất cũng đáng phải lưu ý.

  CPM là gì?

Là viết tắt của Cost Per Mile hoặc Cost Per Thousand (CPM) chi phí phải trả cho mỗi 1000 lượt hiển thị quảng cáo đến người dùng.

  Công thức tính CPM
Tổng số tiền đã chi tiêu cho 1 chiến dịch quảng cáo, chia cho số lần hiển thị, nhân 1.000.

Ví dụ: Nếu bạn chi tiêu $10 và nhận được 20.000 lần hiển thị, thì CPM của bạn là $0.5. (CPM = (10$/20.000)*1000 = $0.5)

  CPC là gì?

Là viết tắt của từ Cost Per Click (CPC) chi phí quảng cáo phải trả trên mỗi lượt click (nhấp chuột) vào quảng cáo.

  CTR là gì?

Là viết tắt của Click Though Rate (CTR), là số lần nhấp chuột vào quảng cáo trên số lần hiển thị quảng cáo. Tỷ lệ nhấp càng cao thì quảng cáo của bạn được đánh giá là hiệu quả (tuy nhiên nếu CTR cao mà tỷ lệ thoát cũng cao thì cần xem lại đối với quảng cáo mục tiêu là truy cập website).

  ThruPlay là gì?

Là quảng cáo với mục tiêu là lượt xem video trên Facebook

  Cost per ThruPlay là gì?

Là chi phí phải trả trên một lượt Thurplay.

Đánh giá bài viết