Ông Phan Đức Huy – Excellence Spa

Là 1 chuỗi SPA cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chúng tôi đã triển khai rất niều các chương trình Marketing Online với rất nhiều đối tác cung cấp dịch vụ khác nhau.

BEEADS đã cho tôi rất nhiều kiến thức và những khái niệm mới mẻ để tôi hiểu hơn về Marketing Online

Excellence Spa

Đánh giá bài viết