Dark Post Là Gì? Cách Quảng Cáo Bài Viết Ẩn Trên Facebook

Bạn muốn chạy quảng cáo với các bài viết không xuất hiện trên Fanpage? Hoặc lấy các bài quảng cáo bạn đã tạo trước đó để chạy. Thì Dark Post trên Facebook (bài viết quảng cáo ẩn) sẽ giúp bạn.

Nhiều người không thích đối thủ vào trong trang soi mói bọn đang Chạy quảng cáo Facebook bài nào trên Fanpage họ sẽ sử dụng thích sử dụng Dark Post để chạy quảng cáo Facebook.

Dark Post Là Gì?

Dark Post (bài viết ẩn / bài viết trên trang) là bài viết không xuất hiện trên tường Fanpage của bạn. Nó nằm ẩn ở bên trong Trình quản lý quảng cáo khi bạn khởi tạo quảng cáo.

Dark Post Được Tạo Ra Khi Nào?

Có hai trường hợp Dark Post được tạo ra.

Một là quản trị viên hoặc biên tập viên trên trang chủ động tạo ra nó.
Hai là khi bạn tạo quảng cáo mới trong Trình quản lý quảng cáo Facebook. Có nghĩa là khi bạn tạo quảng cáo mới chứ không chọn bài viết có sẵn trên trang.

Đầu tiên, bạn truy cập vào trình quản lý quảng cáo của mình. Sau đó bấm nút 3 sọc góc trên bên trái. => Chọn “Bài viết trên Trang”.

 

Trong “Bài viết trên Trang”, chọn trang Fanpage muốn đăng Dark Post => Bấm “Tạo bài viết”.

Đây là bài viết sẽ không xuất hiện trên tường Fanpage của bạn. Trừ khi bạn chủ động đăng nó lên.

Giờ thì bạn có thể làm nội dung cho bài viết. Bạn có thể chọn:

Chỉ sử dụng bài viết này cho quảng cáo nếu bạn không muốn đăng nó lên Fanpage.

Hoặc “Sử dụng bài viết này cho quảng cáo. Bài viết cũng sẽ được đăng lên Trang sau này”

 

Cách Quảng Cáo Bài Viết Ẩn Trên Facebook

Nhiều trường hợp, bạn tạo các bài quảng cáo mới trong Trình quản lý quảng cáo. Và Facebook sẽ tự động tạo ra bài viết ẩn trên Trang.

Bạn sẽ muốn dùng bài viết ẩn đó cho một chiến dịch khác. Vì trên đó đã có sẵn nhiều like, comment, share rồi.

Bước 1: Bạn vào Bài viết trên Trang => Chọn Trang chứa bài viết bạn muốn chạy => Copy ID bài viết ẩn bạn muốn chạy

Bước 2: Bạn vào mục quảng cáo => Chọn “Bài viết có sẵn” => “Nhập ID bài viết” => Dán ID bạn đã copy trước đó vào => Bấm “Gửi” là xong.

Xem thêm: 

 Chi phí quảng cáo trên YouTube năm 2022 là bao nhiêu?

Facebook pixel là gì? Tạo Facebook Pixel như thế nào? Tác dụng của nó là gì?

Target trong Quảng cáo Facebook là gì? 21 cách nhắm mục tiêu hiệu quả

Đánh giá bài viết